O NÁS


Realizace projektu:

Oddělení pro vzdělávání a kulturu
- tvorba specializovaných seminářů, projektů, dílen a dalších pořadů, koncepční a organizační spolupráce, propagace a odborná supervize projektu, tvorba webových stránek, finanční zajištění, prezentace výstav. Podpora činnosti o.s. Zapomenutí.

Mgr. Zuzana Pavlovská
zuzana.pavlovska@jewishmuseum.cz
web Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Zapomenutí, o.s.
- rozvoj projektu, formulace výzev, obsahová linka webových stránek, tvorba metodických postupů, koncepční a organizační spolupráce, podpora jednotlivých školních skupin, prezentace výstav, finanční podpora.

Marta Vančurová
martavan@gmail.com
web Občanského sdružení ZapomenutíPartnery projektu jsou:

Památník Terezín, Institut Terezínské iniciativy, Terezínská iniciativa, Židovská obec v Praze, Federace židovských obcí v České republice


Finanční podpora:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury České republiky, Česká rada pro oběti nacismu, Nadační fond obětem holocaustu, Městská část Praha 1, Magistrát hlavního města Prahy, Task Force for int. Cooperation on Holocaust Education, International Visegrad Fund, American Jewish Joint Distribution Committee, The Hidden Child


Další spolupráce:

Katedra Pedagogiky FF UK Praha
Fakulta Základy humanitních studií FF UK Praha
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity Brno
All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design