Projektové blogy

Nový quest – pátračka v Hořicích

http://www.horice.org/v-horicich-je-novy-quest-zmizeli-sousede-aneb-po-stopach-horickych-zidu/d-10206

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zmizelí Langweilovi – po dvou letech

Když jsme končili se Zmizelými Langweily, trochu s lítostí jsme konstatovali, že se nám nepodařilo najít víc o Janu Kettnerovi. V únoru 1948 údajně zahrabán v hromadě uhlí utekl do Hamburku a na zaoceánské lodi odplul do Brazílie. Tam se oženil s Olgou. Věděli jsme, že měli dva syny. Víc nic. Už je  tomu jinak.
Díky paní Martě Vančurové a manželce českého velvyslance v Riu, paní Haně Havlíkové, máme kontakt na vnučku a vnuka Kettnerových. Ke dvěma synům, Janu a Fredericovi, přibyla dcera Olga. Jan zemřel v 76 letech v roce 1998 a Olga v 90 letech v roce 2006. Teď budeme doufat, že dědeček Jan svým potomkům vyprávěl o svém osudu a že oni budou chtít s námi navázat kontakt.

Jan Kettner_Olga_2 Jan a Olga Kettner

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zmizelí sousedé Litomyšl, Neumannovi – příběh pokračuje…

Ráda bych vás seznámila s příběhem mého pradědečka Josefa Neumanna. Narodil se 24.10.1908 do početné a chudé rodiny.  Jeho rodiče Filip a Berta měli ještě dalších devět dětí. Žili v Litomyšli a zde také chodil do školy jako učeň obchodu. Podle fotografií byl vojákem za první republiky. Později pracoval jako obchodní příručí u Taussigů, což byl obchod s látkami v Poděbradech.  V tomto obchodě pracovala také mladá Češka, vyučena jako švadlena. A tak Josef poznal svojí budoucí ženu Marii rozenou Rákosníkovou, narozenou v roce 1911. Datum jejich svatby neznáme, bylo to tedy tzv. smíšené manželství. V roce 1938 se jim narodil syn Adolf. Jméno dostal po svém strýci Adolfovi, který mu šel za kmotra.

Do jejich života zasáhla válka. Josef chtěl svoji rodinu ochránit a tak se domluvili na formálním rozvodu s tím, že po válce se znovu vezmou. To už se nepodařilo.

Josef odjel  5.12.1942 z Pardubic do Terezína a 20.1.1943 byl transportován do Osvětimi, kde také zemřel. V Osvětimi zahynul také jeho otec a šest dalších sourozenců. Jejich maminka Berta zemřela před válkou už v roce 1939.

Marie Neumannová moje prababička zůstala se svým malým synem Ádou sama. Později už se nikdy neprovdala. Svého syna vychovávala v malém domečku ve Vrbici u Poděbrad, kde žila i se svojí nemocnou sestrou Pepičkou. Na prababičku Mařenku, jak jsme jí říkali, mám pěkné vzpomínky z dětství. Byla to laskavá, drobná žena s modrýma očima. Žila skromně, vodu nosila ze studně ze zahrady, zatápěla dřevem v peci, kde pekla chleba a také výborné buchty plněné švestkami. Rodiče o ní pečovali po zlomenině nohy v krčku až do její smrti ve věku 82 let.

Můj dědeček Áda Neumann studoval zemědělskou školu v Mladé Boleslavi kolem roku 1953 obor technicko- mechanizační. Pracoval v oboru jako vedoucí dílny a mechanizátor, později také učil jako mistr odborného výcviku. V roce 1960 se oženil a časem se mu narodily dvě dcery Jitka a Jana. Dnes je mu skoro 80 let. Má tři vnoučata a pět pravnoučat. Je stále aktivní a zajímá se nejen o svou rodinu, ale také o nejnovější vymoženosti techniky. Rád a dobře vaří. Dříve se věnoval fotografii, je kutil všeho druhu, ale největším koníčkem zůstává jeho velká zahrada.

Z jeho vyprávění jsme se dozvěděli, že kromě něj válku přežily celkem tři sestry jeho otce Josefa a to: Antonie Turečková, Marie, která se narodila 10.1.1905 a žila po válce někde v Pardubicích. Jméno třetí sestry neznáme. Údajně žila potom někde v Bílině.

Chtěla bych touto cestou poděkovat studentům z Litomyšle, paní učitelce Dagmar Burdové a všem, kteří se na projektu podíleli za jejich práci. Informace, které jsem našla na jejich webu o naší rodině, jsou pro nás velmi cenné. Díky patří také Mgr. Martě Vančurové, která mi umožnila dopsat pokračování příběhu a doplnit fotografie.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , | Napsat komentář

Oceněné školy ZŠ Slaný a ZŠ Trmice

IMG_1913_up
image

Představení žáků ZŠ Slaný k projektu Zmizelých sousedů  22.9.2015

Představení žáků ZŠ Slaný k projektu Zmizelých sousedů 22.9.2015


image

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zmizelí sousedé

Zmizelí sousedé putují opět po ústeckém kraji, ve spolupráci s Eurocentrem Ůstí nad Labem

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zmizelí sousedé – Semily

http://http://www.muzeumsemily.com/Na-pamet-semilskym-zidovskym-obcanum.htmlOd října je v Muzeu v Semilech k vidění výstava Zmizelí sousedé.
Byla otevřena v rámci odhalení pamětní desky za účasti zástupců obce i regionu.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

2016 Harmonogram výstav Zmizelí sousedé – ve spolupráci s Eurocentrem ústeckého kraje

https://usti.eurocentra.cz/ecms/usti/akce/3927/vystava-zmizeli-sousede-v-usteckem-kraji/

14. 9. – 25. 9.: SZŠ Děčín-Býnov
28. 9. – 9. 10.: Biskupské gymnázium Bohosudov a ZŠ Krupka
12. 10. – 23. 10.: ZŠ Nová Ústí nad Labem
23. 11. – 4. 12.: ZŠ Proboštov
7. 12. – 18. 12.: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov
2016
18. 1. – 29. 1.: ZŠ Obránců míru 2944, Most
1. 2. – 12. 2.: ZŠ Velké Březno
15. 2. – 26. 2.: SŠOU Industria, Litoměřice
29. 2. – 11. 3.: Konzervatoř Teplice
14. 3. – 25. 3.: ZŠ Třebenice
28. 3. – 8. 4.: Gymnázium Lovosice
11. 4. – 22. 4.: ZŠ Chomutov, Hornická 4387
25. 4. – 6. 5.: VOŠ a SPŠ, Děčín
23. 5. – 3. 6.: ZŠ Zlatnická, Most
6. 6. – 17. 6.: FZŠ České mládeže, Ústí nad Labem

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Základní škola Zahradní ulice, Chomutov

Reportáž z realizace projektu Zmizelí sousedé na ZŠ Zahradní, Chomutov

http://www.2zscv.cz/text-zmizeli-sousede/

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Práce s výstavou Zmizelí sousedé na ZŠ Býnov Děčín

http://www.specdcbynov.cz/fotogalerie/projekt-zmizeli-sousede

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zmizelí Langweilovi

Projekt Zmizelí Langweilovi vznikal na půdě naší ZŠ Trmice v posledních dvou letech. Prvotním impulsem byly neonacistické pochody, které Trmicemi procházely před pár lety.  Našim, teď už bývalým žákům, to vneslo do hlav mnoho zmatků a měli potřebu o tom často mluvit. Shodou okolností jsme v té době při hodinách literatury četli Hanin kufřík. A nám díky tomuto souběhu událostí došlo, že holocaust není jen kapitolou z učebnic dějepisu, za kterou můžeme udělat tečku a spočítat oběti, ale že nad námi visí jako hrozba dál. Že může mít jinou podobu, cílit na někoho jiného, ale může se zopakovat. Nejlepší cestu, jak téma holocaustu dětem přiblížit jsme viděli v poznávání konkrétních lidských osudů, životních příběhů. Zvolili jsme proto lety ověřený projekt Židovského muzea v Praze Zmizelí sousedé a pustili se do práce.

Dva roky jsme pátrali se skupinou žáků od 6. – 9. třídu po osudech pěti potomků Salomona Langweila, rodáka z Budyně nad Ohří. V rámci tohoto pátrání jsme s dětmi poznávali ghetto Terezín, Malou pevnost, Židovské muzeum, Muzeum koncentračního tábora Osvětim.  Pátrali jsme i na židovském hřbitově v Budyni nad Ohří. Osobně žáci navštěvovali a bádali v archivech, včetně toho ústeckého, pracovali se scany dokumentů. Hledali v on-line databázích. Konzultovali jsme s historiky Památníku Terezín, ŽMP. Pátrání probíhalo i na Facebooku, po emailu. Vyslechli jsme si svědectví pamětnic. Pracovali jsme s dobovými dokumenty, rodinnou korespondencí a fotografiemi. Množství materiálu se nám za dva roky rozrostlo do šíře, která nám umožnila připravit osm výstavních panelů. Asi největší radost jsme měli z objevení potomků Lilly Schindler, která byla jedním z Wintonových dětí.

Součástí projektu jsou dva filmy. Film Nejdražší Helenko pracuje s rodinnou korespondencí Langweilů a dává nahlédnout do života členů rodiny v letech 1939 -1942.

Animovaný film vypráví obecně o historii židů v období Protektorátu. Kde je prezentován, tam si získává srdce diváků. V  říjnu minulého roku dokonce vyhrál hlavní cenu poroty v kategorii MIDI stop-motion na mezinárodním festivalu animované tvorby dětí a mládeže do 26 let v Plzni -Animánie.

Pro nás všechny to byly velmi intenzivní dva roky, které vlastně pokračují. Nyní k celé trojici materiálů zpracováváme metodiku, abychom umožnili využití výstupů Zmizelých Langweilů na školách. Těsně před spuštěním jsou i webové stránky projektu.

Za tým Zmizelých Langweilů Mgr. Jindřiška WaňkováDSC_9930

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář