Projektové blogy

2016 Harmonogram výstav Zmizelí sousedé – ve spolupráci s Eurocentrem ústeckého kraje

https://usti.eurocentra.cz/ecms/usti/akce/3927/vystava-zmizeli-sousede-v-usteckem-kraji/

14. 9. – 25. 9.: SZŠ Děčín-Býnov
28. 9. – 9. 10.: Biskupské gymnázium Bohosudov a ZŠ Krupka
12. 10. – 23. 10.: ZŠ Nová Ústí nad Labem
23. 11. – 4. 12.: ZŠ Proboštov
7. 12. – 18. 12.: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov
2016
18. 1. – 29. 1.: ZŠ Obránců míru 2944, Most
1. 2. – 12. 2.: ZŠ Velké Březno
15. 2. – 26. 2.: SŠOU Industria, Litoměřice
29. 2. – 11. 3.: Konzervatoř Teplice
14. 3. – 25. 3.: ZŠ Třebenice
28. 3. – 8. 4.: Gymnázium Lovosice
11. 4. – 22. 4.: ZŠ Chomutov, Hornická 4387
25. 4. – 6. 5.: VOŠ a SPŠ, Děčín
23. 5. – 3. 6.: ZŠ Zlatnická, Most
6. 6. – 17. 6.: FZŠ České mládeže, Ústí nad Labem

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Základní škola Zahradní ulice, Chomutov

Reportáž z realizace projektu Zmizelí sousedé na ZŠ Zahradní, Chomutov

http://www.2zscv.cz/text-zmizeli-sousede/

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Práce s výstavou Zmizelí sousedé na ZŠ Býnov Děčín

http://www.specdcbynov.cz/fotogalerie/projekt-zmizeli-sousede

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zmizelí Langweilovi

Projekt Zmizelí Langweilovi vznikal na půdě naší ZŠ Trmice v posledních dvou letech. Prvotním impulsem byly neonacistické pochody, které Trmicemi procházely před pár lety.  Našim, teď už bývalým žákům, to vneslo do hlav mnoho zmatků a měli potřebu o tom často mluvit. Shodou okolností jsme v té době při hodinách literatury četli Hanin kufřík. A nám díky tomuto souběhu událostí došlo, že holocaust není jen kapitolou z učebnic dějepisu, za kterou můžeme udělat tečku a spočítat oběti, ale že nad námi visí jako hrozba dál. Že může mít jinou podobu, cílit na někoho jiného, ale může se zopakovat. Nejlepší cestu, jak téma holocaustu dětem přiblížit jsme viděli v poznávání konkrétních lidských osudů, životních příběhů. Zvolili jsme proto lety ověřený projekt Židovského muzea v Praze Zmizelí sousedé a pustili se do práce.

Dva roky jsme pátrali se skupinou žáků od 6. – 9. třídu po osudech pěti potomků Salomona Langweila, rodáka z Budyně nad Ohří. V rámci tohoto pátrání jsme s dětmi poznávali ghetto Terezín, Malou pevnost, Židovské muzeum, Muzeum koncentračního tábora Osvětim.  Pátrali jsme i na židovském hřbitově v Budyni nad Ohří. Osobně žáci navštěvovali a bádali v archivech, včetně toho ústeckého, pracovali se scany dokumentů. Hledali v on-line databázích. Konzultovali jsme s historiky Památníku Terezín, ŽMP. Pátrání probíhalo i na Facebooku, po emailu. Vyslechli jsme si svědectví pamětnic. Pracovali jsme s dobovými dokumenty, rodinnou korespondencí a fotografiemi. Množství materiálu se nám za dva roky rozrostlo do šíře, která nám umožnila připravit osm výstavních panelů. Asi největší radost jsme měli z objevení potomků Lilly Schindler, která byla jedním z Wintonových dětí.

Součástí projektu jsou dva filmy. Film Nejdražší Helenko pracuje s rodinnou korespondencí Langweilů a dává nahlédnout do života členů rodiny v letech 1939 -1942.

Animovaný film vypráví obecně o historii židů v období Protektorátu. Kde je prezentován, tam si získává srdce diváků. V  říjnu minulého roku dokonce vyhrál hlavní cenu poroty v kategorii MIDI stop-motion na mezinárodním festivalu animované tvorby dětí a mládeže do 26 let v Plzni -Animánie.

Pro nás všechny to byly velmi intenzivní dva roky, které vlastně pokračují. Nyní k celé trojici materiálů zpracováváme metodiku, abychom umožnili využití výstupů Zmizelých Langweilů na školách. Těsně před spuštěním jsou i webové stránky projektu.

Za tým Zmizelých Langweilů Mgr. Jindřiška WaňkováDSC_9930

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Biskupské gymnázium Bohosudov – Zmizelí sousedé dne 5.10.2015

Dne 5.10. 2015 proběhla na naší škole prezentace projektu Zmizelí sousedé a vyprávění pamětnice Evy Benešové. Účastnili se studenti ze sexty a septimy. Vyprávění paní Benešové nás velmi zaujalo a děkujeme za věnovaný čas. Mgr. Iva Reichová Celý příspěvek

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

ZŠ Slaný

Dne 23. září se na ZŠ Slaný konala vernisáž výstavy Zmizelých sousedů, po kterých pátrají již několik generací žáků. V současné době se projektu věnuje skupina deváťáků, kteří iniciovali široký doprovodný program k výstavě. Součástí bylo pozvání pamětníků, přeživších holocaustu, kteří jsou svým osudem svázáni s městem Slaný, ale i místních, kteří si na dobu německé okupace a židovské spoluobčany pamatují. Chodbu do protiatomového bunkru zdobily figuríny s motivy židovských osudů a v bunkru stály čtyři panely s osudy místních rodin. Žáci školy zahráli dvě úvodní písně a přečetli úryvky z deníku na téma, co znamenalo štěstí pro přeživší. Úvodní slovo měl starosta města Slaný a ředitel školy. Hlavní slovo dostal pan Eliáš, který vyprávěl o sobě a útrapách, kterými za druhé světové války prošel. V Terezíně například hrál ve hře Brundibár a po válce se stal hercem. Doprovodné přednášky zahrnovali výčet, jak prakticky postupovat při hledání přeživších holocaustu jedné početné pražské rodiny a čtení z deníku o natáčení propagandistického filmu v Terezíně. Vyslechli jsme si přednášku o dobrovolné práci zachování nedalekého Peruckého židovského hřbitova a přednášku o osudu domažlického manželského páru, který za války odešel právě do Slaného. Žáci školy, kteří se nepodílejí na projektu měli šanci se takto blíže seznámit s prací jejich spolužáků a položit otázky přeživším. Podařilo se, aby vyprávění pana Eliáše a dalších pamětníků slyšela většina žáků II. stupně školy, příběhy žáci natáčeli, v projektu bude škola dále pokračovat. Více o projektu můřete zjistit na webu http://www.slanstizmizelisousede.cz/mesto-slany/.

Představení žáků ZŠ Slaný k projektu Zmizelých sousedů  22.9.2015

Představení žáků ZŠ Slaný k projektu Zmizelých sousedů 22.9.2015

Vyprávění pana Eliáše na ZŠ Slaný 22.9.2015

Vyprávění pana Eliáše na ZŠ Slaný 22.9.2015

 

 

 

 

 

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

ZŠ Trmice v Americkém kulturním centru 16.9.2015

imagehttps://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=SImM_sVMdBMhttp://

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Z vernisáže v ZŠ TRMICE 15. června 2015

1-strana-rollup_v3.jpg

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Základní školaTrmice otevírá novou výstavu dne 15. června 2015

obrázek 1.JPG

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zmizelí sousedé – zapomenutí

Ve čtvrtek 7. 5. byla na naší škole otevřena výstava k projektu Zmizelí sousedé. V tomto projektu žáci základních a středních škol pátrají po bývalých žácích židovského původu, kteří během druhé světové války zmizeli díky svému původu nejen ze školních lavic. Díky lektorskému týmu si žáci devátých ročníků zopakovali své znalosti o holokaustu a protižidovských opatřeních uplatňovaných za protektorátu. Po úvodní přednášce se rozdělili do skupin. Každá skupina samostatně bádala na vystavených panelech a v pracovních listech po osudech Židů v obcích a městech, kde jejich kamarádi už vypátrali své zmizelé krajany. Žáci tyto příběhy následně prezentovali svým spolužákům.
V následujícím týdnu deváťáci představí výstavu svým mladším spolužákům z osmých tříd. Snad výstava inspiruje naše žáky k vlastnímu pátrání po osudech Židů z Děčína.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář