OVĚŘENÉ ČINNOSTI
(nasbíráno ze zkušeností účastníků)* modré - spíše pro střední školy
* červené - spíše pro sedmé - deváté ročníky ZŠ
* zelené - vhodné pro všechny skupiny


- vyhledávání spolužáků ze seznamů školy, gymnázia ( šk. rok 1939/40)

- konfrontace s Terezínskou pamětní knihou


- studium materiálů v místním archivu (kroniky školy, dobový tisk)

- zkontaktování ještě žijících spolužáků a pokus o maximální získání informací, které dokreslí tehdejší dobu a lidi v ní

- získat informace o osudech žid. spolužáků v dalších letech

- beseda

- výstup v tištěné formě

- výstava (autorská originální zpracovaná převážně z nově nalezených a ověřených faktů propojených s konkrétním obecnými fakty a událostmi té doby). Projekt může začít pozváním na výstavu k projektu (20 panelů v lehce přenosném a instalovatelném systému rol lup vhodném i pro chodby, haly, knihovny) ke které nabízíme proškolení malé skupiny žáků jako průvodců výstavou

- powerpointová prezentace


- návštěva nejbližšího pamětního místa a vysvětlení (nejbližší pamětní deska může být například se seznamem obětí - jak odboje (komunistického a nekomunistického) tak postupně vyloučených, omezených ve svobodě pohybu a likvidovaných židovských obětí, lze vysvětlit rozdíl, ukázku norimberských zákonů a jejich uplatňování v praxi (www.jewishmuseum.cz, www.holocaust.cz)

- shlédnutí filmu (O zlém snu, Pavel Štingl, Zmizelí sousedé, Josef Dlouhý a jiné jsou k zapůjčení ve VKC)

- četba literatury - seznam je od Barbory Voldřichové (vedoucí projektu ZŠ Štoky)
A. Spiegelman: Maus 1, 2. Praha 1997.
J. R. Friesová: Pevnost mého mládí. Praha 1997.
Deník Anny Frankové. Praha 1966.
Cesta - cíl neznámý. Čítanka. Praha 1992.
R. Glazar: Treblinka, slovo jak z dětské říkanky. Praha 1994.
M. Moulis, R. Cílek: Zapomeňte, že jste byli lidmi... Nacistické koncentrační tábory - symbol barbarství. Praha 2005.
R. Cílek: Holocaust... a Bůh tehdy mlčel. Český Těšín 2003.
D. J. Goldhagen: Hitlerovi ochotní katani. Praha 1997. (jen některé části)

»» Více k podobným činnostem

All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design