ODKAZY - ŽIDOVSKÉ A SOUVISEJÍCÍ ORGANIZACE

ČESKÁ REPUBLIKA
Židovské muzeum v Praze
 
Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
 
Bejt Elend
Tel.: 290 026 856, e-mail: elend@mail.com
Bejt Praha
Tel./Fax: 222 310 199, e-mail: office@bejt-praha.cz
Bejt Simcha
Tel./Fax: 222 252 472, e-mail: chevra@bejtsimcha.cz
Česká unie židovské mládeže
Tel.: 222 317 835, e-mail: cuzm@post.cz
Federace židovských obcí v ČR
Tel.: 224 800 858, 224 800 824, Fax: 224 810 912, e-mail: sekretariat@fzo.cz
Chabad Centrum
Tel./Fax: 222 320 200, e-mail: chabadprague@mbox.vol.cz
Lauderovy školy při Židovské obci v Praze
Tel.: 222 510 164, e-mail: skola@lauder.cz
Masorti - Konzervativní židovská komunita v ČR
Tel.: 608 176 579, e-mail: masorti-en@masorti.cz
Matana, a.s.
 
Tel.:  224 828 184, Fax:  272 734 909, matana@matana.cz
Nakladatelství SEFER
 
Tel/Fax: 272 743 434, e-mail: sefer@volny.cz
Občanské sdružení "Ukrývané dítě"
 
Tel.: 224 819 584, e-mail: euas@volny.cz
Terezínská iniciativa a Institut Terezínské iniciativy
Židovská agentura - Sochnut
 
Tel.:  224 810 099, Fax.: 224 810 118, e-mail: zosa@email.cz
Židovská obec Brno
Tel.:  545 244 710, Fax:  545 212 803, e-mail: zob@zob.cz
Židovská obec Děčín
 
Tel.:  412 531 095, e-mail: kehiladecin@volny.cz
Židovská obec Karlovy Vary
 
Tel./Fax:  353 230 658, e-mail: jewishkv@volny.cz
Židovská obec Liberec
Tel.:  485 103 340, e-mail: zolbc@tiscali.cz
Židovská obec Olomouc
 
Tel./Fax:  585 223 119, e-mail: zidobec@login.onyx.cz
Židovská obec Ostrava
Tel./Fax:  596 621 354, e-mail: sekretariat@kehila-ostrava.cz
Židovská obec Plzeň
 
Tel./Fax:  377 235 749, e-mail: zoplzen@volny.cz
Židovská obec v Praze
Tel.:  224 800 812, Fax:  222 318 664, e-mail: sekretariat@kehilaprag.cz
Židovská obec Teplice
Tel.:  417 538 209, e-mail: kehila@volny.cz
Židovská obec Ústí nad Labem
 
Tel.: 475 208 082
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Rada na odškodnenie obetí holokaustu v SR
Tel./Fax: 421 - 255 421 771, e-mail:kancrada@stonline.sk
Ústredný zväz židovských obcí v Slovenskej republike
 
Tel.:+421 - 254 416 949, Fax: +421 - 254 418 041, e-mail: uzzno@netax.sk
Židovská obec v Bratislavě
 
Tel.:+421 - 254 416 949, Fax: +421 - 254 418 041
Židovská obec v Košiciach
Tel: +421 - 956 221 047
SPOLUPRACUJÍCÍ ZAHRANIČNÍ ORGANIZACE
Nadace M. Šimečky, Bratislava
 
Helen Epstein
 


All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design