AKTUÁLNÍ NABÍDKA VÝSTAVY

Nabízíme k dispozici výstavu, složenou z 20 panelů projektu Zmizelí sousedé a jeho II. fáze Pocta dětským obětem holocaustu. Výstava existuje ve 3 shodných vyhotoveních (A, B, C).


typ AA (A, B, C) - 20 panelů, systém roll up, rozměr 80/200 cm
- roll up samostojný systém, jednotlivé panely
- doprava muzejním autem tam i zpět


Další možnosti a materiály:

Katalog k projektu, sborníčky a brožurky jednotlivých škol, metodika k projektu.

Nabízíme proškolení žáků nebo studentů jako průvodců výstavy:

Proškolení skupin vybraných učitelem provádí náš lektor u příležitosti otevření výstavy nejlépe přímo v místě (je však možné spojit je s úvodní přednáškou i ve VKC v Praze).
Žáci a studenti po krátkém úvodu (20 minut) samostatně zpracovávají příběhy z jednotlivých plakátů (mají k dispozici malé čitelné kopie plakátů), připravené jejich vrstevníky. Tyto příběhy si pak vzájemně prezentují. Studenti pak působí jako prostředníci mezi příběhy na panelech a návštěvníky výstavy.

Lze si také objednat úvodní přednášku:

Kdo jsou to Židé, dějiny, tradice, zvyky? trvající přibližně 20 - 60 minut (možno přizpůsobit)

Proškolení a přednáška: lektorka VKC ŽMP Eva Kuželová
Kontakt: epor@email.cz


Anotace projektu:

Projekt Zmizelí sousedé vybízí mladé lidi k pátrání po sousedech židovského původu, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období druhé světové války. Projekt je metodickou inspirací, jak zpracovat období holocaustu v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a zároveň výzvou k setkání s poslední generací svědků událostí holocaustu. Tento projekt byl v roce 2008 Evropskou komisí oceněn jako občanská aktivita hodná následování a jako příklad dlouhodobého společensko-vědního projektu. MŠMT jej podporuje mj. jako nástroj k dosažení klíčových kompetencí. Od roku 2005 (pod názvem II.fáze - Pocta dětským obětem holocaustu) je projekt více zaměřen na pátrání po osudech dětí a mladých lidí ve věku přibližně stejném jako jsou dnešní badatelé mj. dle seznamů chybějících studetnů dle třídních výkazů z let 1939 až 1941 a klade větší důraz na autorské zpracování výstupů samotnými studenty.

Vzniklo tak postupně více než 20 panelů, které putují ve čtyřech kopiích po České a Slovenské republice. V překladu výstava putuje i po evropských a amerických školách. Poplatek za zapůjčení výstavy je dobrovolný (3 000,- za tři týdny). Místo poplatku lze projektu pomoci přemístěním výstavy v regionu apod. (vejde se do osobního auta).

NOVĚ! účastníci projektu mohou dokumentovat postup svého projektu přímo na tomto webu (www.pocta-obetem.cz - vpravo odkaz Registrace) do blogu.


Máte-li zájem o zapůjčení výstavy (nejvíce vítaný je zájem o využití výstavy jako motivační nebo doprovodné akce vašeho vlastního projektu), potvrďte jej co nejdříve na níže uvedený kontakt, děkujeme.Kontakt: Marta Vančurová, martavan@gmail.com, mobil: 603 147 074


All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design